EFT-familieterapi (15.-18. okt 2018)

Emosjonsfokusert familieterapi med Jette Simon

  • Artnr: 800

Beskrivelse av artikkelen

Grunnkurs i Emosjonsfokusert familieterapi (EFFT) 15.-18.10.2018 med Jette Simon på Thon
hotel Opera.

Første dag kl 10.00-17.00. Øvrige dager kl 9.00-16.00.

Emosjonsfokusert familieterapi (EFFT) er en naturlig utvidelse av Emosjonsfokusert parterapi (EFT).

Hovedforskjellen er, at det er flere relasjoner og ulikhet i relasjoner, som ansvar og makt. Relasjonene forandrer seg over tid.

EFFT er en kort, opplevelsesorientert familieterapi basert på prosesstilgang som skapes i rommet for å omdanne negative interaksjonsmønstre ved å omstrukturere tilknytningsrelasjon og øke foreldres tilgjengelighet og responsivitet overfor barn.

Behandlingsmålet er å forandre problematiske interaksjonsmønstre, som opprettholder utrygg tilknytning blant familiemedlemmer. Og skape nye mønstre for tilgjengelighet og responsivitet, som fremmer en trygg tilknytning hos barn og trygge relasjoner mellom omsorgspersonene.
(Fra Jette Simons undervisningsmanual 2017)

Dere som har EFT utdannelse vil dra stor nytte av den for å forstå og lære dere EFFT. Det er imidlertid ikke en forutsetning for å melde seg på EFFT kurset at man har kjennskap til noen av metodene på forhånd

EFFT er opptatt av å skape trygghet i familien, hjelpe barn og
ungdom til å uttrykke hva de kjenner på innsiden, hjelpe foreldre til å ta barnas følelser inn
og respondere slik barna har behov for. Dårlige samspillsmønstre brytes og nye måter å
uttrykke følelser blir etablert.
Aktuelt for alle som jobber terapeutisk med familier.

Frem til 15/9 kan du få rabatt ved bestilling av overnatting til kurset ved hotell Opera. Oppgi kode: 25276262 (per telefon 24 10 30 30, eller e-post opera@olavthon.no)

Pris kr 12 000 (10 000 for de som melder seg på før 23. mars)  inkl god lunch på restauranten på hotel Opera.